LEADERBOARD
GAMIFY CLUB
P O S
N A M E
S C O R E
 
1.
DjKnedlis
140
 
2.
George
123
 
3.
Rasťo
119
 
4.
Mirko
102
 
5.
Alf
90
 
6.
Lucia
76
 
7.
miki
66
 
8.
Matus
62
 
9.
MikeHit
25